Gran kommune har engasjert arkitekt for å tegne nytt omsorgssenter på Sagatangen. Å realisere dette er viktig for å utvikle helsetjenesten i Gran kommune, både for innbyggere og ansatte. Det er også positivt at Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst nå har besluttet å bygge nytt hovedsykehus på Moelv. Som en del av utviklinga ønsker Sykehuset Innlandet å tilby enda flere spesialisthelsetjenester på Hadeland, og leie lokaler for dette på Sagatangen for et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Lunner og Gran. Vi avventer nå helseministerens velsignelse av beslutnignenen fra helseforetaket, som er ventet i høst.

Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes sto ferdig i 2014, og gir innbyggerne i regionen spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet og sykehjemstjenester på samme sted.

Ordfører i Nord-Aurdal har invitert oss fra Hadeland for å se på det lokalmedisinske senteret.

Det nye omsorgssenteret på Sagatangen er planlagt å stå ferdig i 2026, og fram til da er det viktig å gå stødig fram på gode beslutningsgrunnlag, for å unngå seinere tilbakeslag i arbeidet med jobb nr. 1: Å realisere et nytt sykehjem.

Les også

Blir det noe nytt sykehjem i Gran?