GRAN: 20. januar er fristen for å søke jobb som ny daglig leder i Sparebankstiftelsen Gran. Stillingen ble lyst ut i midten av desember.

Grunnen til utlysningen er, ifølge Sparebankstiftelsens hjemmesider, at dagens leder Ivar Fjærtoft går av med pensjon i løpet av 2017. Han har vært sjef siden stiftelsen ble opprettet i 2010.

– Vi søker derfor etter en kompetent og erfaren person som skal ivareta den daglige driften med alle dets oppgaver. Sammen med styret vil daglig leder være en sentral bidragsyter for å videreutvikle stiftelsen og «utløse de gode kreftene», til beste for alle innbyggerne i vårt nærområde, heter det i utlysningsteksten.

Ledererfaring

Sparebankstiftelsen skriver at de søker etter en person med ledererfaring, god økonomisk forståelse og gode kommunikasjonsevner.

Det er videre ønskelig at vedkommende kjenner lokalsamfunnet, har erfaring med omdømmebygging og har evnen til å være strategisk og innovativ.

– Vi kan tilby en interessant og spennende rolle i lokalmiljøet, skrives det videre i stillingsannonsen.

Fakta

  • Sparebankstiftelsen Gran ble opprettet i forbindelse med fusjonen mellom de tre lokale sparebankene på Hadeland og Ringerike.
  • I dag heter banken Sparebank 1 Ringerike Hadeland.
  • Sparebankstiftelsen Gran er sammen med Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal, og Sparebankstiftelsen Ringerike, eier av banken.
  • Sparebankstiftelsen har som mål å gi til formål som bidrar til et aktivt, utviklende og trygt oppvekstmiljø for barn og ungdom.
  • Siden 2010 har Sparebankstiftelsen Gran innvilget 136 lokale prosjektgave-søknader og om lag 135 breddegavesøknader.
  • Til sammen er det delt ut om lag 40 millioner kroner til små og store formål i regi av lokale lag og foreninger.

Kilde: Sparebankstiftelsengran.no