Flere av avisen Hadelands lesere merket seg at Bane Nor jobbet med både gravemaskin og mannskaper på selveste 17. mai. Arbeidet foregikk like sør for Grua stasjon.

"Her på Grua legges jernbanesviller med gravemaskin og mannskap i dag. en skulle ikke tro det er nødvendig en slik dag!" lød en av meldingene vi fikk.

Kommunikasjonsansvarlig for området øst i Bane Nor, Britt-Johanne Wang skriver i en e-post til avisen Hadeland at arbeidet var planlagt.

Hun henviser til en melding sendt til kommunen og naboene i forkant. Her kommer det frem at arbeidet på nasjonaldagen var kritisk.

– Bane Nor fornyer og vedlikeholder Gjøvikbanen for økt sikkerhet og bedre punktlighet. I perioden 20-21. mai er det sporbrudd som innebærer døgnkontinuerlig arbeider på Grua stasjon.

I tillegg skal det være planlagte arbeider på dagtid hele perioden 10.-24. mai, og nattarbeider i perioden 13.-16. mai og 19.-24. mai.

– Arbeidet som er planlagt utført 17. og 18. mai er en del av forberedende arbeider til bruddheng, og er kritiske for å kunne gjennomføre arbeider som krever en lengre togfri periode.

Beklager arbeidet

Videre beklager hun for at arbeidet falt på akkurat denne dagen.

– Arbeidet er planlagt på 17. mai, og det er tidskritisk for arbeid som skal gjennomføres kommende helg. Jeg beklager virkelig at ingen i planleggingsfasen har reagert på at vi måtte holde på med arbeid på selveste nasjonaldagen. Vi burde kunne planlagt annerledes, skriver Wang.

Her foregikk arbeidet 17. mai: