– Det har vært fint her ved Harestua medisinske senter. Gode kolleger og hyggelige pasienter, men nå må jeg bruke mindre tid på jobbing, sier lege Jørn Wulff.

I midten av august takker han for seg, og begynner i jobben som institusjonslege ved Vangseter på Jevnaker, et behandlingssted for alkohol- og medikamentavhengighet.

– Jeg har brukt tid på å bestemme meg, men nå gleder jeg meg veldig til å slutte som fastlege og begynne med noe nytt, sier 50-åringen.

Wulff har i dag ei liste med to tusen pasienter, ei liste han deler med fastlegevikar Marthe Bang Wirstad. Flere står på venteliste.

– Denne lista overtok jeg da Elisabeth Angell sluttet. Under koronapandemien ble det åpnet opp for at to leger kunne dele ei liste, forteller han.

Nå har hjemmelen til Wulff vært utlyst, uten å bli besatt. Lege Lise Hval-Thomsen sluttet ved samme legesenter i oktober i fjor, men kommunen har heller ikke lykkes med å finne noen til å ta over hennes hjemmel.

– Det er kommunens ansvar å få fylt stillingene. Lunner kommune hadde en god legeplan, men den ble rammet av pandemien og har stått i stampe. Jeg regner med at planen blir tatt opp igjen, sier Wulff.

En jobb i endring

Det er ingen hemmelighet at fastlegemangelen i landet er stor. På Hadeland har det vært svært liten søkning på stillinger som har blitt lyst ut de siste årene, både i Lunner, Gran og Jevnaker.

– Fastlegejobben er krevende, med høyt tempo og mye jobbing. Jobben har forandret seg bare på de få årene jeg har jobbet på Harestua, sier Wulff.

Han viser til undersøkelser som bekrefter at folk bruker legen mer enn før.

– I følge SSB øker antall konsultasjoner hos fastlegene, blant annet på grunn av mulighet for nett-konsultasjoner og e-kontakter, sier Wulff.

Ifølge legen kommer dette ofte i tillegg til - og ikke i stedet for - konsultasjoner med fremmøte.

– Det føles som om vi hele tiden må være mer tilgjengelige for våre pasienter. Det er lett å forstå fra pasientens ståsted, men tiden strekker ikke til, sier han.

Med ei tett pasientliste sier det seg selv at dagene kan bli lange, når du i tillegg gjennomfører hjemmebesøk hos de som av forskjellige årsaker ikke greier å komme til legekontoret, har legevakter og administrerer et legekontor.

Krevende med privat praksis

I likhet med de andre legene ved Harestua medisinske senter, driver Wulff sin praksis som selvstendig næringsdrivende. Dette er blitt en mindre populær måte å drive legepraksis på.

– Det er krevende, ikke minst for unge nyutdannede leger. Først må du kjøpe en praksis, den koster kanskje en million kroner. Du har et økonomisk ansvar, ikke bare for deg selv men også for de du har ansatt. Dette kan være en stor belastning for leger i en fase hvor de skal etablere seg med hjem og familie, sier Wulff.

Å være ansatt i en kommunal stilling er derfor mer ettertraktet. Dette har også Lunner kommune forstått.

– Vi er i en positiv dialog med legene på Harestua om å kjøpe hjemlene, forteller kommunedirektør Dag Flacké.

Kommunestyret støttet nylig hans innstilling om å bevilge mer penger nettopp for å gjennomføre en slik prosess.

Kommunedirektøren kan også bekrefte det Wulff sier, om at yngre leger ønsker et ordnet arbeidsforhold som ansatt framfor å drive egen praksis.

Har trua på søkere

Nå har Lunner kommune lyst ut fire fastlegehjemler, tre på Harestua og én på Roa.

– Det har vært ganske stor interesse for stillingene, derfor er vi optimistiske med tanke på å få fylt dem, sier Flacké, som bekrefter at samtlige av disse hjemlene er kommunale og med søknadsfrist i midten av august.

– En ønsket situasjon er at vi på sikt kan få fastlegetjenesten som en integrert del av kommunens helhetlige helse- og mestringsarbeid. Det tror jeg ville gitt en positiv effekt på folkehelsa i Lunner kommune, sier Dag Flacké.

Men helse- og mestringsarbeidet i kommunen må videreføres uten Jørn Wulff, som nå gleder seg til ny jobb.

Han er bosatt på Harestua, men kjører gjerne til Vangseter, som ligger vakkert til på Randsvangen ved Randsfjorden. Der vil han etablere en helt ny hverdag sammen med nye kolleger og klienter.

– Jeg fikk et veldig godt førsteinntrykk både av menneskene, stedet og arbeidsmetodikken. Det virker til å være et dynamisk og spennende fagmiljø, sier legen, som gleder seg til å jobbe teambasert.

LES OGSÅ: Are (71) sto løpet ut før han takket for seg: – Jeg vurderte aldri å gå av på grunn av pandemien

Vondt å forlate enkelt pasienter

Når Wulff nå slutter, må pasientene hans finne seg ny fastlege, og med en ledig kapasitet på 157 plasser ved Harestua medisinske senter krever det at rekrutteringen av nye leger lykkes. Dersom det ikke kommer nye leger til Harestua medisinske senter, vil det kunne skje at pasienter som ønsker fastlege på Harestua ikke får dette tilbudet der.

– Denne problemstillingen kan ikke jeg forholde meg til, men det er litt vondt å ta avskjed med pasientene mine. Spesielt de som er alvorlig syke og kronikere, de som jeg følger tett. Disse pasientene er gjerne ekstra avhengig av en god relasjon til legen. Nå må de etablere et nytt forhold og på nytt formidle sin situasjon til et nytt menneske. Det handler om tillit og trygghet, sier fastlegen.

LES OGSÅ: Frykt for legemangel på Jevnaker: – Dette tar vi på alvor