Lørdag 4. desember avholder Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Gran sin tradisjonelle julemesse igjen etter ett års opphold. Julemessa har vært arrangert i mange år – Martin Gravdal startet tradisjonen i advent på 1980-tallet, da på yrkesskolen i Gran. Nå er den på Lidskjalv i Gran.

Her får en kjøpt hjemmebakte julekaker, hjemmestøpte lys og diverse julegaver. Åresalg-tradisjonen holdes også ved like, og det blir trekning av julebasaren på slutten av dagen. En kan også ta en pust i bakken med en kopp kaffe og vafler.

Inntekten går i sin helhet til Det Norske Misjonsselskap sitt arbeid, blant annet i Thailand, der kirken i Gran har sitt prosjekt.