Gå til sidens hovedinnhold

Kari-Anne Jønnes og Høyre setter prinsipper foran velferdsstaten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jønnes forsøker i et debattinnlegg å tillegge Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre meninger han og vi ikke har ved å påstå at vi skal «kvele de private aktørene i helsevesenet».

Regningen belastes offentlige

Arbeiderpartiet er for valgfrihet og optimal bruk av kapasiteten i helsetjenesten, – det var Stoltenberg-regjeringen innførte fritt sykehusvalg allerede i 2001. Det frie valget omfattet allerede da aktører som hadde avtale med helseforetakene, men med styring og kontroll fra det offentliges side.

Men privatiseringsreformen til Høyre har brakt noe nytt inn i norske helsetjeneste.

Høyres «Fritt behandlingsvalg» åpner for at private aktører selv skal få bestemme hvilke pasienter de vil behandle, mens regningen automatisk skal kunne belastes offentlige sykehusbudsjetter.

Økonomiske rammer og krav om riktig prioritering skal kun gjelde offentlige sykehus og ikke private aktører.

I ytterste konsekvens må sykehuset både nedbemanne og kutte tilbud i egen regi, for å betale regningen til de private aktørene. F.eks. er Sykehuset Telemark hardt rammet av denne ordningen. Her måtte de kutte 50 millioner kroner i sitt eget budsjett, noe som får konsekvenser for behandlingen sykehuset skal gi til andre pasientgrupper.

Krymping av fellesskapets ressurser

De politiske forskjellene knyttet til hvem som skal eie og styre velferd i landet vårt, er nå større enn noen gang i nyere tid. Arbeiderpartiet jobber for fellesskapet og at velferdsstaten vår skal komme det breie lag av befolkningen til gode, mens Høyre er godt i gang med privatisering av vår offentlige helsetjeneste under dekke av valgfrihet.

Høyres forslag til partiprogram har tankevekkende politikk som kan føre til betydelige endringer av samfunnet slik vi kjenner det. Høyre vil «føre en politikk for økt privat eierskap». De vil krympe fellesskapets ressurser, for eksempel ved å:
– privatisere felles norske skoger
– selge mer av statelige selskaper som Equinor
– demontere jernbanesektoren i Norge
– og nå flytter regjeringen penger ut av våre felles sykehus og undergraver noe av det som har vært Norges fremste kjennemerker – en helsetjeneste for alle uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Valget om vi skal eie mer eller mindre sammen, og om vi skal ha storstilt salg og privatisering, blir blant de viktige spørsmålene i det kommende stortingsvalget.

Arbeiderpartiet vil alltid jobbe for å forsterke velferdsstaten

Koronautfordringen viser med all tydelighet at det er en felles velferdsstat som gir folk trygghet. Statsministeren og Høyre har også lovpriset velferdsstatens evne til å takle koronautfordringen ved mange anledninger, – da blir det rart at man fører en politikk som i praksis bygger ned den samme velferdsstaten og gjør forskjellene større blant folk. Høyre har gjort det til en vane å snakke varmt om effekten av vår politikk, mens de i realiteten fører en helt annen.

Vi har alle glede av den felles velferdsstaten vår gjennom livet: I dag deg, i morgen meg.

Vi trenger et mer rettferdig Norge der vi i står opp for hverandre!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.