(Oppland Arbeiderblad)

Det sier avdelingsingeniør Johan Slåtsveen ved teknisk drift i Søndre Land kommune. Fra onsdag morgen skal han og seks-sju av kollegaene hans utføre jobben med å fange inn og avlive en bestand av katter uten sosial atferd i boligområdet Fagerlund og Breskebakke i Hov.

Fangsten skulle egentlig startet mandag, men ble utsatt i to dager i påvente av levering av bestilt utstyr for chipsskanning av fangede katter.

Uten sosial atferd

Ansvarlig for gjennomføringen, fagkonsulent Anette Sand i plan-, miljø- og næringsavdelingen i kommunen, opplyser at det er 15 til 18 individer som skal forsøkes fanget og avlivet.

– Dette dreier seg om katter uten sosial atferd som har fått utvikle seg, blant annet ved innavl. De har sitt utspring fra en kommunal bolig der en beboer lot kattene sine være igjen ved utflytting. I fjor sommer begynte vi å få noen bekymringsmeldinger om kattene fra beboere i området, sier hun.

 

Fem er omplassert

Fem katter med sosial atferd ble omplassert gjennom Dyrebeskyttelsen i fjor sommer. Sand opplyser at dette var de kattene – ei kattemor og unger – som var forlatt av eieren som flyttet ut av den kommunale boligen.

– De kattene som nå skal fanges har sitt utspring fra kattene som ble omplassert. Disse er uten sosial atferd og oppholder seg i Fagerlund-området. Kommunens beslutning om å ta ut disse kattene er tatt ut ifra at de har sitt utspring fra en kommunalt eid bolig og til dels oppholder seg på kommunal grunn i Fagerlund, sier Sand.

Nå skal kommunen på kattefangst i Hov 

Helsefare

– Bestanden er vurdert av faginstanser å ha dårlig helse og også utgjøre en helsefare ved at de oppholder seg ved et boligområde og i nærheten av en barnehage. Vår opplevelse er at det er stor forståelse og aksept for tiltaket som nå iverksettes. Vi ønsker likevel å skjerme de ansatte som skal utføre jobben, for at fangsten ikke skal bli knyttet til personer. Det er kommunen som utfører dette, sier hun.

Fangsten og avlivingen av kattene skal utføres i henhold til en prosedyre kommunen har fastsatt. Kommunen har kjøpt inn to fangstbur for formålet. Disse skal stå ute på hverdager innenfor arbeidstida til mannskapene ved teknisk driftsavdeling, i første omgang i tre uker fram til påske og i fire uker etter påske.

Kattene skannes

– Vi vet jo ikke om valgt metode vil fungere, men det får vi snart erfare. Mannskapene skal sette ut burene om morgenen og ta dem inn igjen før arbeidstidens slutt. Katter som fanges skal skannes for chipsmerke og vurderes visuelt og manuelt med tanke på om det er riktig individ som er fanget. Vi vil for all del unngå å fange katter som har et hjem, og vi slipper heller fri igjen en katt for mye enn en for lite, sier Anette sand.

Avlivingen er en del av jobben som skal utføres av mannskapene ved teknisk drift. Fagkonsulenten opplyser at avlivingen skal skje i henhold til paragraf to i forskriften om avliving av hund og katt. Det vil som teksten lyder si «skudd mot dyrets hjerne med haglgevær eller annet egnet våpen».

Kommunen har inngått avtale om levering av avlivede katter til en lokal dyreklinikk for kremering.