Sammenlignet med fjoråret er det en oppgang. Nytt av året var Moen kirke med to gudstjenester, og det ble full kirke ved begge gudstjenestene med totalt 321 besøkende.

Det talte også for et bra oppmøte i Moen kirke med eget julespill på første gudstjeneste og eget konfirmantkor på den andre. I Ål kirke var det også fullpakket med 270 personer. I Tingelstad deltok 235, i Nes kom det 280 personer og i Sørum var det 124 besøkende. 

– Julegudstjenestene var, som vanlig, godt besøkt i alle kirkene. Og folk ga uttrykk for at de var veldige fornøyde, forteller Åge Lindahl, kirketjener i Gran.

1. juledag fikk 72 personer med seg gudstjenesten i Nes kirke og 37 deltok i Grymyr, mens 120 hadde funnet veien til Nikolaikirken.

2. juledag møtte 40 besøkende opp til gudstjeneste i Ål, og den tradisjonelle midnattsgudstjenesten Nyttårsaften i Moen kirke hadde 32 besøkende, med nesten like mange på kirkekaffe som avsluttet klokka 01.30!

1. nyttårsdag stilte 30 til nyttårsgudstjeneste i Tingelstad kirke.

– En annen ting vi ønsker å nevne er hvor positive alle de lokale musikerne og sangerne er til å stille opp i jula. Og dette gjelder alle enten de spiller instrumenter, er solister, korsangere, med i julaftenkor eller konfirmanter, sier Ann Toril Lindstad, kantor i Gran.

Alt i alt melder kirkekontoret om en bra oppgang på kirkebesøket i jul og nyttår. Takk til alle besøkende!

VI SKREV OM FLERE AV ÅRETS JULEKONSERTER: