Jeg, og sikkert mange med meg, lurer veldig på hva som skjer med de to utsettelsesforslagene du fremmet i Gran kommunes to viktige saker:

  • Syke- og omsorgssenter
  • Region- og fylkestilhørighet

Jeg oppfatter begge dine alternative forslag til vedtak, som det ble stemt over og gitt flertall for, som gavepakker til «neisiden» selv om vedtakene sier at det skal være syke og omsorgssenter på Sagatangen og at eventuell Akershus søknad skal utredes og holdes folkeavstemning over.

Jeg oppfatter at majoriteten av de som stemte for dine forslag har en annen agenda. Nei til Sagatangen og nei til Akershus. Det er en ærlig og fair sak det, men vedtakene er jo ikke et nei til noen av delene.

Jeg vil derfor vite hva som skjer videre og om det er et virkelig flertall for å gå videre med noen av vedtakstekstene dine.

Hva skjer og når, Oulie?