– På NOIL-huset i Nordre Oppdalen blir det misjonsfest torsdag 5. september. Vi får besøk av Magne Mjærum, som i mange år var bestyrer på Mesnali leirsted før han ble regionleder for den store Region Øst i Det Norske Misjonsselskap. Nå er han en meget aktiv pensjonist. Med sine mange år i misjonens tjeneste har Mjærum mye å fortelle om virksomheten. På misjonsfesten deltar Oppdalen musikklag, og vi markerer musikklagets 85 års jubileum. Det blir utlodning og bevertning. Lunby og Oppdalen misjonsforeninger for Det norske misjonsselskap (NMS) er vertskap, opplyses det i en pressemelding.

Misjonsgudstjeneste

Søndag 8. september er det misjonsgudstjeneste i Lunner kirke på formiddagen. Vikarprest William Bøhler leder gudstjenesten og Lunner kammerkor deltar med sang.

– Vi får besøk av mangeårig misjonsprest på Madagaskar, Bjørn Sverre Lie. Han og kona, Marit har tilbrakt 20 år på denne verdens fjerde største øy i det Indiske hav. De sier til oss at Norge har et godt ry blant det gassiske folket, som teller ca. 25 millioner mennesker. Norsk misjon har gitt folket skoler, sykehus, døve- og blindeinstitusjoner, jordbruksopplæring og ikke minst Guds ord. Kirken teller i dag over 3 millioner døpte, og de styrer seg selv, men får mye hjelp fra Misjonen, selv om antall misjonærer har sunket drastisk. På søndag får vi høre mer fra det store arbeidet i dette landet, når Bjørn Sverre Lie preker og gir informasjon på gudstjenesten og under kirkekaffen som serveres i Kirkestua. Han sier vi har mye å lære av våre medkristne på Madagaskar, heter det videre i meldingen, der alle ønskes hjertelig velkommen til festdagene.