– Det er hjemmebaksten som skaper køen, sier Arne Haugestøl. Nesten like tradisjonelt som både messe og kakekø har han en sentral finger med på arrangørsida.

Haugestøl forteller at ved siden av kakesalg også blir salg av ulike håndarbeidsprodukter. Dessuten blir det åresalg, med fortløpende trekning gjennom hele dagen.

Det blir også loddsalg, med trekning før dørene lukkes etter endt messe.

Midt på dagen settes det også av tid til en liten andakt, ved Øivind Håland.