Inviterer til åpent klimamøte

Grønn framtid: Klimapådriver Kristin Molstad inviterer til det første av fem energi og klimamøter, onsdag kveld.

Grønn framtid: Klimapådriver Kristin Molstad inviterer til det første av fem energi og klimamøter, onsdag kveld. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunene på Hadeland skal lage felles regional energi og klimaplan. På vegen dit inviteres det til fem ulike arbeidsverksteder, eller tema-workshops.

DEL

Klima GRAN: – Vi vil gjerne skape lokalt engasjement for energi- og klimaarbeidet i hadelandskommunene og inviterer derfor til fem tema-workshops. Her vil vi drøfte hvilke mål og tiltak som kan stimulere til handling, bidra til nødvendig klimagassreduksjon og tilrettelegge for god regional utvikling, opplyser klimapådriver Kristin Molstad.

Det første møtet finner sted allerede onsdag kveld, i auditoriet ved Hadeland videregående skole. Overskriften for verkstedet er arealbruk og transport.

– Spesialrådgiver Øyvind Sørlie og regionkoordinator Sigmund Hagen innleder, forteller Molstad. Sørlie tar for seg areal- og transportplanlegging og ser på hvordan klimautslippene kan reduseres om denne samordnes.

Etter innledningen legges det opp til gruppesamtaler.

Det neste møtet har bygg, energi og offentlige anskaffelser som tema. Det arrangeres tirsdag 21. februar på Jevnaker samfunnshus.

Næringsliv og verdiskaping er tema onsdag 8. mars, i Hadelandshagen i Gran.

Onsdag 29. mars settes jordbruk og skogbruk på dagsorden, i Lunner rådhus.

Tema for det siste møtet er husholdninger (forbruk, avfall, formidling, adferd). Dette arrangeres i Harestua Arena onsdag 19. april.

Arbeidet skal munne ut i en felles regional plan for energi og klima, som skal gjennomsyre alle kommunale planer i de tre kommunene.

– Målet er ha et utkast klart til behandling i de tre kommunestyrene i mai-juni. Deretter skal planen ut på høring. Vi håper på endelig vedtak i november, sier Kristin Molstad.

Artikkeltags