LUNNER: – Dette skal være et lavterskeltilbud. Du trenger verken eget utstyr eller å kunne noe om koding fra før for å delta, sier Pål Skjervum.

Han er, sammen med Fred Habberstad, grunnleggeren av den lokale Kodeklubben som er den 125. på landsbasis. Begge har selv mange års erfaring fra IT-bransjen, og fikk ideen i fjor da førstnevnte deltok på en konferanse hvor bevegelsen Lær Kidsa Koding (se faktaboks) snakket varmt om de mange kodeklubbene som er etablert i Norge.

Nå har Skjervum og Habberstad hentet inn tips og erfaringer fra andre klubber, fått med seg ulike samarbeidspartnere og tilrettelagt et opplegg som gjør at de fra høsten kan tilby en ny fritidsaktivitet hvor målgruppen er jenter og gutter fra 2. til 7. trinn.

 

Mestre og utforske

– Vi vet at barn og unge som vokser opp i dag ofte har mye skjermtid. Vi ønsker å overføre noe av denne tiden til å skape noe, oppleve mestring, bli sett og få vise fram hva man har fått til, sier Habberstad.

Gjennom Kodeklubben skal barna lære alt fra helt enkel til litt mer avansert programmering. For dem som vokste opp i dataalderens spede barndom på 80- og 90-tallet kan vi bare fastslå at programmering ikke er hva det engang var. Nå kan du se resultatet av det du gjør nærmest umiddelbart. Habberstad demonstrerer ved å ta mobilen opp av lomma. Etter et par enkle tastetrykk får han den lille roboten på bordet foran oss til å snu seg rundt, hoppe og spille en liten sang.

– Vi ønsker at dette skal være en arena for utforskning, hvor alle ideer er gode ideer, sier Habberstad.

 

Duoen ser også den pedagogiske verdien i at barn fra 2. til 7. trinn kan delta i en felles fritidsaktivitet. Det betyr at de yngste får noen å se opp til, og at de eldste kan lære bort noe av det de kan.

Anette Oppen og Jørgen Næss Berge har allerede stilt sin kompetanse til disposisjon som veiledere, men det vil også være behov for flere.

Hele Hadeland

Den første klubbkvelden blir tirsdag 5. september, og det blir 40 tilgjengelige plasser etter førstemann til mølla-prinsippet når påmeldingen legges ut på nett. Basen blir på Lunner barneskole, og selv om Skjervum og Habberstad mener det er viktig at det skjer spennende ting på Lunner-siden av kommunegrensa, understreker de at tilbudet er for barn på hele Hadeland.

Duoen håper de kan bidra til å vekke interesse og nysgjerrighet for et fagområde hvor det allerede er, og ikke minst vil bli, stor etterspørsel etter arbeidskraft i framtiden.

– Barna som vokser opp i dag har hatt internett hele livet. De lærer fort, men trenger også litt hjelp for å beherske det nødvendigste, sier Habberstad.

– De må forholde seg til teknologi overalt. Alt er på nett i dag, til og med kjøleskapet ditt. Derfor tror vi det er fint at barna blir introdusert for teknologien på et tidlig stadie, slik at de kan bli aktive skapere og ikke bare passive brukere, sier Skjervum.

Lær Kidsa Koding

  • Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse for voksne som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.
  • De vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy.
  • I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker de å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene.
  • En viktig del av virksomheten er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.
  • Kodeklubben er et fritidstilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering.

Kilde: kidsakoder.no