Kommentarer til Finn Hvalsbråten – Sykehjem på Sagatangen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Finn Hvalsbråten har, som hovedtillitsvalgt, stilt noen spørsmål til Pål-Arne Oulie i etterkant av vedtaket i kommunestyret torsdag 17. desember, der flertallet gikk inn for å gå videre med sykehjemsutbygging på Sagatangen – men ikke med det forslaget som rådmannen anbefalte. Nå har Pål-Arne Oulie og undertegnede annet sted i avisen gjort rede for noen av grunnene til at det alternative forslaget til vedtak, som ble vedtatt, ble stilt.

Som medforslagsstiller tillater jeg meg å komme med noen kommentarer til Hvalsbråtens spørsmål og beskrivelser.

Ja, det er fult lovlig og forståelig at du er forbannet, Finn Hvalsbråten. Men kanskje du skal tenke litt mer igjennom hvorfor du blir forbannet?

LES OGSÅ: Hva vil Pål-Arne Oulie?

Det handler ikke bare om å bygge noe nytt til enhver pris, i en isolert sak. Det handler, i dagens økonomiske situasjon, om både å sørge for at kommunenes ansatte og innbyggere får et godt nok arbeids- og tjenestetilbud både i kort og i overskuelig tidshorisont. Og da må vi få tilgang på gode beslutningsgrunnlag, som gjør oss i stand til å ta best mulige beslutninger, gitt rammene.

Ingen i Gran kommune, verken ansatte eller beboere er tjent med at kommunene låner seg «over pipa», mister nær total handlefrihet og må redusere på drift på de aller fleste lovpålagte tjenestetilbud og andre tjenester. Det må også tas med i betraktning at rådmannen forutsatte kutt av 40–50 stillinger i løpet av to år for å dekke inn økte kostnader som følge av store, lånefinansierte investeringer. Jeg mener det er tøff behandling av ansatte, og med litt bedre tid til omstilling kan vi kanskje klar oss med naturlig avgang.

Du nevner også stopping av ny driftsstasjon mm til 60 millioner kroner. Prosjektet var forutsatt fullt ut lånefinansiert, og ble sendt på anbud uten at dette kommunestyret hadde fått saken til behandling. Også her ønsket kommunestyret en vurdering av behov før vi iverksatte. Derfor ble bygging stoppet, ikke fordi vi ikke ønsket å ta vare på de ansatte. Tvert imot er det ille at det over mange år har vært dårlige arbeidsforhold ved driftsstasjonen som ikke har blitt tatt tak i.

En skal vel heller ikke ha fulgt mye med i timen, for å få med seg at Gran kommune har store utfordringer med etterslep på vedlikehold av både skolebygg og omsorgsbygg?

Som ansvarlig politiker ønsker jeg å bidra det beste jeg evner for å skaffe et stødigere grunnlag å drifte kommunen videre på, til beste for brukere og ansatte. Lett blir det ikke, men vi må stikke fingeren i jorda og anstrenge oss for å få det til, både politikere, administrasjon og øvrige ansatte.

Gjennom et mangslungent arbeidsliv, har jeg mange år bak meg som verneombud, tillitsvalgt, som Hvalsbråten, og også erfaring som skogsarbeider (i og med at du dro fram det som et poeng). Elendighetsbeskrivelser er ikke vanskelig å finne historisk, på mange plan. For egen del var jeg tømmerhogger under en storbonde som var ansvarlig og skjønte verdien av å sørge for hvilebrakke som både var varm og med tett tak, da jeg drev på skogen for ganske nøyaktig 40 år siden.

Jeg er i den «heldige» situasjon at jeg ikke kan stilles til ansvar for pengebruk til tidligere planlegging av sykehjemsprosjekter i Gran, over mange år. Kjøpt er kjøpt, og spist er spist. Samtidig er jeg av de første til å stille meg bak dem som sier at det bare er nitrist at det har foregått på denne måten. Var det annet å vente når man skal spare penger på arkitekter, og benytte slike som aldri har tegnet et sykehjem før? Dette minner ikke mye om beste praksis.

La oss legge våpnene ned, prøve å samle oss, og alle bidra til gode prosesser som ikke forsinker utbygging av nytt sykehjem på Sagatangen unødig pga. splid. Jeg forsikrer om at både Pål-Arne Oulie og jeg ønsker å bidra som best – og søker god kontakt med de ansatte og hovedtillitsvalgt på vei mot gode og realistiske løsninger, som dekker behovene på en framtidsrettet måte – og uten hardhendt nedbemanning for å betale nye lån.

God jul!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken