Gå til sidens hovedinnhold

Kommunale tjenester utføres best og billigst av kommunalt ansatte

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja det mener Arbeiderpartiet, og det har vist seg være rett i de aller fleste tilfeller.

Høyresida har som ideologi at privatisering er best, det har de historisk sett alltid ment. De har for øvrig endret retorikken til konkurranseutsetting i stedet for hva det egentlig handler om, privatisering, da de veit at privatisering ikke lyder godt i den norske folkesjela. Konkurranse høres fornuftig ut, mens privatisering gir private profitt betalt av fellesskapet. Samme sak, men med annen innpakning.

Høyresida jobber for privat vekst, ikke for fellesskapet, altså venstresida sine verdier. Historia viser hva som skjer når enkelte blir rikere på bekostning av fellesskapet, flertallet av befolkningen. Revolusjoner og kriger har kommet fordi enkelte forsyner seg mest av kaka, mens andre får lite, eller ingenting og sliter med fattigdom. Nettopp derfor tillot befolkningen mer statlig styring etter f.eks. første og andre verdenskrig. For å bygge opp igjen landet, og det ble laget velferdsordninger. Ikke høyresida som var for det, heller det motsatte.

Høyresida har nå hatt styringa i Norge i åtte år, og ønsker å framtvinge privatisering ved å skape misnøye ved å pålegge kommunene flere oppgaver, uten at pengene følger med. Det samme skjedde før valget i 2005 da AP igjen fikk flertall. Folk glemmer lett.

Gran kommune er i tillegg en lavinntektskommune, så vi har ekstra store utfordringer når det gjelder økonomi.
Vi innbyggerne, reagerer sjølsagt med å klandre kommunen (oss selv), og da helst de ansatte. Vi ser at kommunene sliter med å utføre de oppgaver vi er pålagt, det fremmes forslag om å fjerne/redusere ikke lovpålagte tjenester, eller redusere steder med tilbud for å få et budsjett i balanse. Innbyggerne blir naturlig nok frustrerte, og skylder på og kritiserer «komunn». Det er enklest det, i stedet for å ta bevilgende myndighet, den sittende regjering.

Høyresida sin strategi viser seg å fungere for enkelte. Det ser man når man leser kommentarer på ulike sosiale medier. Ikke minst det som skjer i Gran nå. En ærlig kommunal leder valgte å informere om en mulig budsjettsprekk, kontra et vedtatt budsjett på et bygg for det vi kaller vegstasjon, barrierevaskeri og hjelpemiddelsentralen, før det var påbegynt.
Resultatet av det, som takk for åpenheten, ble å ikke bygge, men åpne for privatisering. Selv om Gran Arbeiderparti sitt forslag var å få til ett bygg i tråd med vedtatte budsjett. GBL, Høyre, FrP og deler av SP sa nei. De så sitt snitt til å få privatisert.

Les også

Privatisering av kommunal drift eller ikke? Lesernes meninger er mange, og delte

Selv med framlagt dokumentasjon, økonomiske konsekvenser, saklighet og bekymring for å miste lokal kunnskap, fleksibilitet av tjenester også innad i kommunen, velger altså disse partiene å gå for en kostbar konkurranseutsetting. I en kommune som allerede har utfordringer med å klare de oppgaver vi har innenfor dagens rammer.

Gran Arbeiderparti har troen på ansatte i Gran kommune, veit de står på og gjør det de kan innenfor kommunestyret sitt vedtatte budsjett – med de pengene regjeringen til enhver tid mener kommunen skal ha.

Mange tenker at det blir billigere å privatisere da vi ikke trenger investere i maskiner og bygg. Vi må betale for det uansett, bare at fellesskapet, vi, mister eiendom og formue. Vi mister egen kompetanse, og kanskje også mulig skatteinngang. Vi må huske at private også skal tjene penger, mens kommunens penger går tilbake til kommunen. Mange private firmaer er datterselskap av et datterselskap osv., så til slutt havner kanskje pengene i store internasjonale selskaper.

Les også

Flertallet vil konkurranseutsette deler av driften: – Dårlig måte å behandle folk på


Takker Arne Olav Olsen, leder park og samferdsel, som er modig og sier det som det er, på bakgrunn av kunnskap, som kommunalt ansatt, og han gjorde det klart i avisen at han uttalte seg som privatperson. Ytringsfrihet gjelder også for ansatte som deler sin kunnskap selv om det strider mot enkeltes politiske overbevisninger. Han veit, kan, og innehar stor kunnskap om park og samferdsel. Han visste nok også at han stilte seg for høgg, men sa det han mente. Slike gutter det vil gamle Norge ha, synger vi. Jeg synger og mener det! Jeg har nevnt og fortalt om privatisering opp gjennom åra. Burde kanskje gjenta det, men for dem som er for privat vekst, kontra fellesskap, er det å tale for døve ører. De har en ideologi og vender det døve øret til.
Til høsten er det stortingsvalg. Det er mulig å stemme for ny styring – fellesskapet.

Les også

Frykter for arbeidsplasser: – Tror ikke dette blir billigere for Gran

Kommentarer til denne saken