Kostnadssprekk på 14,2 millioner kroner – stanser arbeidet på tre kommunale bygg

Gran kommune er i ferd med å ta igjen et stort etterslep på vedlikehold. Så langt har det kostet mer enn de hadde forventet, og overskridelsene ligger nå an til å passere 14 millioner kroner. Morten Hagen (GBL) er sjokkert over hvor seint rådmannen ble klar over merforbruket.