Gå til sidens hovedinnhold

Kommuneoverlegen i Gran deltok ikke i beslutningsprosessen forut for «ønsket» om å bli omfattet av regjeringens tiltakspakke for Viken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gran kommune ble 16. mars pålagt tiltaksnivå 5A av regjeringen. Regjeringen opplyste at årsaken til dette var at «Gran kommune ønsker å bli omfattet av forskriften».

Flere har reagert på dette, blant annet blomsterbutikker, som synes det er merkelig at de må holde stengt i Gran, samtidig som blomsterbutikker i Oslo kan holde åpent.

Les også

Tina frykter hun må stenge for godt: – Det er blodig urettferdig

Beslutningen som ble tatt på rådhuset mandag 15. mars, om å fremme et ønske om å bli inkludert i regjeringen sine planer for Viken, medførte strenge tiltak for innbyggere og næringsliv. Samtidig ga man fra seg muligheten til lokalt selvstyre. En slik beslutningen burde derfor være meget gjennomtenkt, og innbyggerne fortjener innsyn i beslutningsprosessen.

Les også

Heftig diskusjon om nedstengning av Gran: – Dette er ikke tida for å skyte fra hofta

Beslutningen ble tatt av ordfører Randi Eek Thorsen, men ordfører har vist til at den ble drøftet på et møte i kriseledelsen på morgenen mandag 15. mars. Det ordfører ikke har opplyst om i media, men som kommuneoverlegen opplyste om i kommunestyremøtet 23. mars, er at dette møtet i kriseledelsen foregikk uten kommuneoverlegen, ettersom han hadde permisjon denne formiddagen.

Det var altså et møte i kriseledelsen, uten kommuneoverlegen til stede, som var bakgrunnen for at ordfører «ønsket å bli sett i sammenheng» med Viken. Det følger av protokollen fra møtet i kriseledelsen at det var Gunnar Haslerud, Randi Eek Thorsen sin samboer, som skulle «ta kontakt med Statsforvalteren i Innlandet for å adressere behovet for å bli sett sammenheng med Oslo-regionen og det som gjøres av samordning i Viken.» For ordens skyld skal det nevnes at kommuneoverlegen ga etterfølgende støtte til ordførers ønske.

Les også

Høyeste tiltaksnivå på hele Hadeland: – Dette er tungt for alle

I e-post til kommunestyret 16. mars skrev ordfører at hun hadde en «personlig en forventning om at helsemyndighetene kanskje ville anbefale et sett obligatoriske kriterier for alle 52 kommunene, og overlate til den enkelt kommune å vurdere tiltak utover dette. Så skjedde ikke.»

Dette viser klart at ordfører ikke var innforstått med rekkevidden av beslutningen som ble tatt. Det ble tatt en forhastet beslutning som har gitt merkelige og dramatiske lokale utslag.

Les også

Ordfører Tyrdal med klar tale: – Det ville vært tullete å ha forskjellige regler for Gran og Lunner

Smittesituasjonen med Covid-19 er alvorlig, men det er også en alvorlig krise for lokalt næringsliv. Innbyggere og næringsliv fortjener, og må kunne forvente, at de tiltak som blir fremskyndet av ordfører er gjennomtenkte, strengt nødvendige og forholdsmessige utfra en lokal vurdering.

Les også

John Olve (23) fra Bygdelista gremmes over «svak demokratisk styring» når Gran nå stenges ned på nytt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.