I tilknytning til reportasjen om tilstanden på Skjervum kan det være av interesse å vite at undertegnete fremmet en interpellasjon til møtet i kommunestyret den 5.11.2020. Den hadde følgende ordlyd:

De fysiske omgivelsene og det fysiske nærmiljøet kan ha stor betydning for livskvaliteten til pleietrengende. De har også betydning for arbeidsgleden og motivasjonen til de ansatte. Derfor er det viktig at det fysiske miljøet på Gran sjukehjem, Skjervum, blir godt ivaretatt helt til det nye sjukehjemmet er innflyttingsklart.

Forslag til vedtak: Det utarbeides en vedlikeholdsplan for sjukehjemmet på Skjervum som følges opp inntil nytt sjukehjem står klart.

Dette forslaget ble avvist av ordføreren og flertallet i kommunestyret.

Bildeserie

Bli med inn: Slik ser det ut på Skjervum i dag