Gå til sidens hovedinnhold

Konkurranseutsetting av samferdsel og park i Gran kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyremøtet i Gran 16. september i fjor vedtok flertallet utredning av hva Gran kommune fortsatt skal drive med sjøl av driften av samferdsel og park. Sagt på annen måte, flertallet i Gran kommune ønsker å konkurranseutsette samferdsel og park på teknisk om dette blir «billigere». Ære være Arbeiderpartiet og SV/Rødt som stemte imot, og Lehre og Flatø fra Arbeiderpartiet som fra talerstolen klart slo fast at Arbeiderpartiet var imot konkurranseutsetting.

Siden den gang har det vært mye fram og tilbake. I kommunestyremøtet 17. desember ble ny Hovedplan for samferdsel og park tatt til orientering, og så vidt vi kan skjønne vil spørsmålet om konkurranseutsetting bli behandlet i separat sak tidlig i 2021 etter utredning om hva Gran kommune skal drive med sjøl av driften innen dette området.

All erfaring viser at en slik utredning vil vise at hvis du tar ut en liten del av en organisasjon og ser isolert på denne, blir det billigere. Det har man gjort på NSB, på avfallshåndtering og busser i Oslo, deler av helseomsorg og barnehager/ barnevern mange steder, kjøkkendrift og BPA i Gran kommune, osv., osv. Det blir slik når man skjærer tynne skiver av oppgavene til en stor organisasjon. Kanskje blir akkurat denne oppgaven billigere, mens en rekke andre forhold som taler imot glemmes i pengegaloppen.

Arbeidslaget i samferdsel og park er noe av limet i Gran kommune. Det er folk som kjenner bygda, folk, men mest av alt er fleksible i sin løsning av arbeidsoppgaver. De ser hvor det trengs et ekstra tak, og er ikke bundet av en detaljert kontrakt om hva de har lov og ikke lov til å gjøre. De er en viktig ressurs for Gran kommune.

En anbudsvinner vil få en detaljert kontrakt om hva han/ hun skal gjøre. En anbudsvinner er avhengig av å gå med overskudd og vil naturlig nok innrette driften slik at dette overskuddet blir størst mulig. I praksis betyr dette at man gjør maks det kontrakten krever til lavest mulig kostnader. Enhver arbeidsoppgave utover kontrakt gir ekstrafaktura, og i arbeidet til samferdsel og park skjer det ofte mye som ikke kan planlegges. Kommuner som Gran har mange oppgaver. Med god ledelse er det mulig å trekke på ressurser fra hele kommunen, framfor å måtte leie inn/ kjøpe inn ressurser/ konsulenter utenfra hver gang det skjer noe utafor allfarvei. Dette er nettopp noe av det som gjør at kommuner kan drive billig.

Les også

Flere kommunale veger i Gran får ny asfalt: – Disse pengene kom som lyn fra klar himmel

Samtidig vil det i praksis ikke være mulig å opprettholde den nødvendige ekspertise/ kompetanse i kommunen etter konkurranseutsetting. Ekspertise/ kompetanse får man når man løser daglige oppgaver. Ingen skal fortelle oss at egne kompetansefolk i kommunen, etter konkurranseutsetting, bare vil sitte på rumpa å pleie kompetansen sin. De vil ganske snart forsvinne inn i andre oppgaver. Anbudsvinner vil etterpå være i en nærmest monopolsituasjon for løsning av oppgaver og tilleggsoppgaver. Konflikter/ uenigheter med en stor ekstern anbudsvinner, vil svært ofte gi store tilleggsfakturaer og advokatutgifter.

Gran kommune bør ta ansvar for de arbeidstakerne som har gjort en ærlig og god jobb for folk i kommunen i lang tid. Det kan tenkes at Arbeidsmiljøloven i dette tilfellet sikrer arbeidstakerne etter bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse, men sikkert er det ikke. Men dette er uansett bare en kortsiktig løsning. Lønn, arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter vil på sikt svekkes. Nyansettelser hos anbudsstaker er ikke bundet av gamle avtaler og det kan heller ikke sikre arbeid til lokal ungdom, hvis arbeidstakere helt andre steder fra, blir billigere.

Det er veldig typisk at i debatten rundt samferdsel og park er det bare en eneste ting som nevnes i innleggene, – det er om det blir billigere å sparke ut oppgavene av Gran kommune eller ikke. Noen har engang sagt om borgerlige politikere og anbud at de kjenner prisen på alt og ikke verdien av noen ting.

Les også

Foreldre har sendt utallige klager på skolevegen: – Hvorfor i alle dager skjer det ikke noe?

Så til alle som leser dette: Hør gjerne på innleggene fra borgerlig side om hvor mange ganger de sier «billigere» og hvor mange ganger de nevner andre argumenter. Det er ikke slik for oss i Rødt at vi mener at Gran kommune ikke skal kjøpe tjenester og varer fra private, men det er slik, at kjernefunksjoner for vår velferd ikke skal konkurranseutsettes. Og ikke minst mener Rødt at det må være et krav til Gran kommune at alle arbeidstakere skal ha en anstendig lønn og gode arbeidsforhold, selv om dette kan koste mer enn hva den billigste anbyder kan by sine arbeidere. Og: vi er overbevist om at slik anstendighet vil Gran kommune tjene på også økonomisk.

Rådmannen sier i sin saksutredning til kommunestyret i september at en konkurranseutsetting vil være irreversibel. Derfor er det vedtaket som skal fattes i kommunestyret på nyåret uhyre viktig.

Vi er overbevist om at fortsatt kommunal drift av samferdsel og park er både best økonomisk og best for velferden til befolkningen i Gran kommune.

Kommentarer til denne saken