Det har vært kor i Vestre Gran siden 1926. Det var et blandet kor med cirka 20 medlemmer som ble startet av lærer Ingvald Kvalheim og som besto i fem år.

I 1937 ble det stiftet mannskor og i 1951 et damekor. I 1952 ble disse slått sammen til et blandet kor med Bjørn Hovde som første dirigent. Dirigent i jubileumsåret er Carina Maritza Vildem.

To dirigenter som har hatt stor påvirkning i korets valg av sanger og opptreden er Sissel Djupvik og Jan Reidem. Medlemstallet i disse årene har variert fra i underkant av 20 til nærmere 50.

Koret består i jubileumsåret av 25 glade sangere fra alle deler av Hadeland. Gode og spennende seminarer har ført til korets utvikling. Koret har hatt stor aktivitet. Vi har sunget i bryllup og begravelser, deltatt 17. mai, på Lysmesse og sang i kirken 1. juledag.

Vi deltok også på 100-årsfeiringen av gamle Grymyr Kirke og noen år senere under innvielsen av den nye kirken.

I mange år har vi hatt julekonsert og Vårslepp som våre faste arrangement. Vårsleppet er gjerne fylt med sketsjer og ablegøyer i tillegg til sangen. Vi har blant annet hatt Prøysen og Bellmann som tema med stor publikumsoppslutning.

«Syng med oss» i Størenslunden sammen med Eli Kristin Hansveen og Moen musikkforening ble arrangert flere år på rad. Koret har også deltatt på Bronsebukkene, Hermunstadfestivalen og Korslaget.

Koret deltar på Vintertreff for Hadelandskora og Sommersangerstevne for korene i Norges korforbund Vestoppland. To utenlandsturer til Dublin og til Finland har det blitt og deltakelse på to Landsfestivaler for kor.

Denne vårens store begivenheter er jubileumskonsert i Grymyr kirke den 15. mai med servering av kaffe og kake og avslutning av sangeråret med «Jubileums-slepp» på Fjordvang den 18. juni.

Dette er noe vi gleder oss til og vi håper at mange vil komme og høre på. Kanskje det til og med vil føre til at flere får lyst til å begynne å synge i kor!

Velkommen!