Barna hadde laget ting som de solgte, og de bestemte selv hvem de ønsket å gi disse til. Disse pengene skulle brukes trivselstiltak som vil gi beboerne noe ekstra i hverdagen.

Pengene er ikke det viktigste, men den omtanken, omsorgen og engasjementet barna hadde for andre, er en verdi det er viktig å ta vare på.

Fredag 27. mai fikk kom endelig barnehagen på besøk. Vi valgte å bruke noe av pengene på plantekasser og frø som trivselsvertene ved Skjervum avdeling 1 og 2 og barna sådde sammen.

Barna sang, hadde bakt muffins og snakket og koste seg i lag med beboerne. Barna ble også med inn på avdelingen og besøkte beboere som ikke hadde mulighet til å komme ned selv.

Et veldig hyggelig besøk og vi ønsker de hjertelig velkommen tilbake for å følge med på og det blir noe godt i plantekassene våre og smake når den tid kommer.