Innsjøene i jordbruksområdet på Hadeland er fortsatt betydelig forurenset

Den økologiske tilstanden i 32 kalkrike innsjøer på Hadeland ble undersøkt sommeren 2018. Fem av dem kom ut av undersøkelsen med dårlig tilstand. En fikk tilstandsvurdering svært dårlig.