Etter to konkurser skiftet den lokale advokaten navn. Etter nok en konkurs er han fratatt retten til å gi rettshjelp

– Det er betimelig å stille spørsmål om hvorfor denne advokaten opp gjennom årene har fått tilbake og beholdt advokatbevillingen sin så lenge, mener bostyrer Erik Christoffer Heen.