Krisetiltak: Ingen ferieavvikling for helsepersonell

I flere uker har Lunner kommune hatt krisestab. Torsdag fikk politikerne en grundig orientering om hva som gjøres for å holde hodet over vann midt oppe i koronakrisen.