Marius Nergård Pettersen, bosatt i Nittedal, er forfatter av flere bøker om natur og friluftsliv, og har fattet interesse for et spesielt fenomen. Nå spør han Hadelands lesere om hjelp.

De siste årene har han vært på leting Norge rundt etter såkalte «hemmelige hytter», buer og koier noen har bygd og med vilje hemmeligholdt i naturen.

– Jeg har ikke avslørt hvor hyttene ligger, men dokumenterer at slike steder eksisterer og er et fenomen som gjenfinnes over hele landet. Underveis har jeg blitt fortalt historiene til jegere, fiskere, uteliggere, motstandsfolk fra krigen – og andre som av ulike grunner har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten, forteller han.

I august resulterte arbeidet i boka «Hemmelige hytter».

Nå arbeider han med neste og siste bok om emnet, og leter etter flere historier.

– Jeg anslår at det finnes minst tusen slike hytter i Norge, men både hyttene og menneskene bak er naturlig nok vanskelige å finne, sier Pettersen som gjerne tar imot tips og historier på epost marius@dalforlag.no.