– Få roller har vært gjenstand for så store endringer gjennom tiden som lensmannsrollen

To tidligere lensmenn: Erik Berge overtok som etter Ove Ødegaard. Bildet er tatt 30. september 1993.

To tidligere lensmenn: Erik Berge overtok som etter Ove Ødegaard. Bildet er tatt 30. september 1993. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Lunner historielag inviterer til kombinert temakveld og årsmøte. Erik Berge vil innlede kvelden med et foredrag om lensmennenes historie i Lunner.

DEL

Berge har selv vært lensmann i Lunner, og har også lang fartstid fra embetet før han inntok sjefsstolen i 1993.

– Store endringer

– Få roller og embeter har vært gjenstand for så store endringer gjennom tiden som lensmannsrollen og embetet rollen tilhørte. Historisk var lensmann betegnelse på den som ble tildelt et len, altså et geografisk område, ofte fra Kongen. Senere ble len betegnet som amt og lensmannen ble amtmann for senere å bli underlagt fogd-embetet, da landet ble delt inn i fogder.

Det skriver historielaget i en pressemelding.

– I nyere tid ble det administrative ansvaret underlagt fylkesmannen og senere politimestrene. I tråd med denne utviklingen endret lensmanns rollen seg. Oppgaver, autoritet, lønnspraksis, uniformspraksis, tidsbruk, hjelpemidler med videre har vært gjenstand for store endringer.

Mange bilder

Berge vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i tidligere lensmenn i kommunen, integrert med egen praksis og erfaringer, og fortelle om en rolle i endring.

– I tillegg til utviklingstrekk vil store operasjoner i nyere tid bli berørt og ikke minst vil Berge vise flere bilder som understøtter utviklingen, skriver historielaget.

Møtet finner sted i auditoriet ved Lunner ungdomsskole torsdag 7. februar.

MØT DAGENS LENSMANN:

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags