Historisk vandring til Snellingen

TUR: Rett ved Snellingen gård finner du denne ubetjente DNT-hytta.

TUR: Rett ved Snellingen gård finner du denne ubetjente DNT-hytta. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Lunner historielag arrangerer historisk vandring til Snellingen lørdag 8. september. Vandringen starter på Brovoll.

DEL

– Snellingen i Lunner, som ligger sju kilometer øst for Harestua, har en lang og interessant historie å vise til. Snellingen i Lunner er sannsynligvis den betydeligste finneplassen på Hadeland. Her var et ønskested for bosetting, lunt og solrikt, på sørhellinga av Snellingshaugen. Skogfinnene ville jo gjerne ha varige bosteder, hvor de kunne dyrke sine jorder på vanlig vis, skriver historielaget i en pressemelding.

Den opprinnelige finneplassen med øvre, midtre og nedre Snellingen ble ryddet omkring 1660.

Mathis Snellingen fikk utstedt bygselbrev av fogden i 1665, og det ble utvist mye skog til stedet. Øvre Snellingen har vært i samme slekt hele tiden, og i dag er det niende generasjon som eier stedet. En person som ble lagt merke til var Peder (Per) Halvorsen Snellingen, som er bestefar til dagens eiere.

Han var en ualminnelig driftig kar. I vårt distrikt satte han opp og drev en rekke sagbruk. Han kjøpte Romsås i Aker og flyttet dit i 1914. Gården ble forpaktet av broren Ole og Anna med den store familien sin fram til 1932. Den siste fastboende familien på øvre Snellingen flyttet rundt 1960.

Oslo og omegn turistforening leide andre etasje i hovedbygningen på Snellingen fra midt på 1940-tallet. Det ble et sted med mange overnattinger i året. I 1997 åpnet turistforeningen den hytta de i dag har på Snellingen, som er Sundbysetra.

Midtre og nedre Snellingen ble selvstendige bruk med tilhørende skog. Lunner Almenning kjøpte brukene i 1913. På Snellingsbrukene var det store barnefamilier, og barna måtte være med å bidra med mat både til folk og dyr.

– 8. september får du også høre om «Levd liv» på Snellingen, basert på intervju med et tidsvitne. Forhåpentligvis kan det være flere deltakere som har sine historier å bidra med, skriver historielaget.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags