Kontrollutvalgsleder etterspør informasjon om utleie av musikkutstyr

Kontrollutvalgsleder Bjørn Austad Hvaleby har etterspurt informasjon fra kommuneadministrasjonen rundt saken om musikkutstyr som ble leid ut til en tidligere ansatt i kulturskolen, da denne ble overtallig. Informasjonen kommer ikke før i august.