Står sammen for dramalinja

Vil ha drama: Første rad fra venstre: Theodor Olai Aaberge, Daniel Vassjø, Martine Sofie Falck, Chelsea Louis Berg, Marie Wien Lodsby, Sara Hulbækdal Svensbraaten, Pia Ulverud Nilsson, Ida Mathisen, Thorine Gjøines Slette. Andre rad fra venstre: Øyvind Sundsvalen, Madeleine Klarpås Fossheim, Amalie Klinkenberg, Wilhelmine Haug Knutsen, Ingrid Marie Lunder, Maren Cecilie Johnsen Dalen, Mette Shakenda Wienke, Bendik Simensen, Therese Kinzler Eriksen (Dramalærer HVS). Øverste rad fra venstre: Andrea Hoff Haga, Audhild Haugestøl Strømnes (Hadeland kulturskole), Kristin Friborg (FABU), Kim Stian Gjerdingen Bakke (rektor på Hadeland kulturskole), Kristin Krogvold Eriksen (rektor Jevnaker kulturskole), Jan Peter Lyngstad (representant fra blant annet LURT og Fagerlund teaterlag), Mette Nyheim (dramalærer HVS), Christopher Olsen (dramalærer HVS) og Anne Kathrine Brodtkorb (grunnlegger av blant annet FABU).

Vil ha drama: Første rad fra venstre: Theodor Olai Aaberge, Daniel Vassjø, Martine Sofie Falck, Chelsea Louis Berg, Marie Wien Lodsby, Sara Hulbækdal Svensbraaten, Pia Ulverud Nilsson, Ida Mathisen, Thorine Gjøines Slette. Andre rad fra venstre: Øyvind Sundsvalen, Madeleine Klarpås Fossheim, Amalie Klinkenberg, Wilhelmine Haug Knutsen, Ingrid Marie Lunder, Maren Cecilie Johnsen Dalen, Mette Shakenda Wienke, Bendik Simensen, Therese Kinzler Eriksen (Dramalærer HVS). Øverste rad fra venstre: Andrea Hoff Haga, Audhild Haugestøl Strømnes (Hadeland kulturskole), Kristin Friborg (FABU), Kim Stian Gjerdingen Bakke (rektor på Hadeland kulturskole), Kristin Krogvold Eriksen (rektor Jevnaker kulturskole), Jan Peter Lyngstad (representant fra blant annet LURT og Fagerlund teaterlag), Mette Nyheim (dramalærer HVS), Christopher Olsen (dramalærer HVS) og Anne Kathrine Brodtkorb (grunnlegger av blant annet FABU).

Artikkelen er over 4 år gammel

Lærere, elever og hele teater-Hadeland står samlet; De kjemper for å beholde dramalinja på Hadeland videregående skole.

DEL

Gran: Grunnet lavt søkertall tilbys ikke drama til førsteklassingene ved Hadeland videregående denne høsten. Om utkastet til plan for videregående opplæring vedtas, blir dramakuttet permanent.

– Altfor tidlig å gi opp

Forslaget om nedleggelse har skapt stort engasjement på Hadeland og flere har sendt inn høringsuttalelser før høringsfristen som var 21. august.

– Å etablere et tilbud er ikke noe som skjer på kun et semester, det er noe som må gå over tid. Jeg føler at det gis opp altfor fort, sier tredjeårselev ved dramalinja Martine Sofie Falck.

Chelsea Louis Berg kommer opprinnelig fra Valdres, men flyttet til Hadeland for å gå drama.

– Vi må gjøre dramatilbudet her mer kjent. Vi har mange flinke lærere og flotte fasiliteter og muligheter, sier hun.

Klassekamerat Theodor Olai Aaberge er enig.

– Vi trenger lengre tid på å gjøre linja og tilbudet kjent blant unge på Hadeland. Mange tror at vi blant annet ikke får studiekompetanse på dramalinja, men det stemmer ikke. Dramalinja er i veldig stor grad en formidlingslinje. Man lærer seg å formidle og aktivere kreativiteten sin. Noe som kommer godt med videre i livet, sier han.

– Mange tror også man behøver tidligere erfaring innen drama og teater, men det stemmer ikke. Elevene lærer kommunikasjon, og vi lærer å bli tryggere på oss selv, sier Falck.

Regionrådet ikke enig

I planen foreslås endringen som gjør at bare ett tilbud – musikk – fra utdanningsprogrammet «Musikk, dans og drama» tilbys på Hadeland.

I et innspill før planen ble utformet skriver et kompetanseforum for Hadeland, ledet av regionkoordinator Sigmund Hagen, at tallet som søker seg til musikk er stabilt, men at søkertallet til drama er synkende.

– Derfor bør drama vurderes flyttet til Gjøvik, og at Hadeland i stedet kan tilby dans og bygge opp et fagmiljø og et skoletilbud hvor det ikke vil være konkurranse om opplæringstilbudet i Vestoppland, heter det.

Regionrådet for Hadeland var ikke enig i denne vurderingen, og vil beholde drama fra 2016 ved Hadeland videregående skole.

– Dette vil gi Hadeland videregående skole muligheten til å jobbe med tiltak for å øke søkertallene, heter det i vedtaket fra regionrådet.

Nå ser det imidlertid ut som kompetanseforumet har snudd.

– Om vi ikke har skiftet mening så har vi nyansert den. Vi ber nå om en vurdering av reelle tiltak, sier regionkoordinator Sigmund Hagen.

– Ikke bra for kulturlivet

Saken skal behandles i fylkestinget 29. og 30. september .

– Vi har et rikt kulturliv her på Hadeland, noe som har bygd seg større og større igjennom mange år. Dette gjør Hadeland til et attraktivt sted å flytte til, sier Anne Kathrine Brodtkorb, som blant annet er grunnlegger av FABU og en av ildsjelene bak Hadeland teaterlag og Bronsebukkene.

– Vi som teatergrupper trenger ressurspersoner med teaterutdanning som kommer hit for å jobbe, og elevene trenger vi som forbilder og inspirasjon. Ikke at de flytter vekk som 15–16. åringer fordi det ikke finnes noe dramatilbud, sier Kristin Friborg i FABU.

Verdien av praktiske fag

Dette er også noe av det som står i høringsuttalelsen fra teatergruppene GLUT, LURT, FABU, Grymyrgjengen kor og teatergruppe, Fagerlund teaterlag, Hadeland teaterlag og Bronsebukkene.

Også kulturskolene på Hadeland har engasjert seg i saken og sendt en høringsuttalelse.

– Hvis drama ved Hadeland VGS blir lag ned, risikerer vi at mange ungdommer på Hadeland bli tvunget til å velge bort enten den utdanningsveien de ønsker, eller å velge bort Hadeland. Ingen av delene vil tjene Hadeland i et større perspektiv, sier Audhild Haugestøl Strømnes, lærer på Hadeland kulturskole.

– Det har vært en tendens hos politikere at det skal være mer matematikk, mer teori osv., mens vi ser at elever dropper ut. Nå er det på tide at politikerne ser verdien av praktiske og kreative fag, sier Brodtkorb.

– Jeg synes det er stort tap hvis dramalinja forsvinner. Ikke bare for oss i teatermiljøet, men for hele Hadeland generelt, sier Jan Peter Lyngstad i Fagerlund Teaterlag.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags