Det var en rørt og stolt arbeidsgjeng som mottok publikums applaus da alterfrontalet ble avduket i St. Petri lørdag. Endelig var det savnede alterfrontalet, i en rekonstruert utgave, på plass i gamle Tingelstad kirke.

Lars Stålegård snekret panelet og Sarah B. Eggen jobbet med å grunne og forsølve. Malerikonservatorene Katrine Scharffenberg og Anne Milnes sto for selve malingen av panelet. Alle fire har lagt ned en mengde arbeid i alterfrontalet. De innrømmer at det har vært en lærerik og krevende periode.

– Vi har blitt klar over hvor profesjonelt dette arbeidet var utført. Vi følte oss som amatører. Middelaldermalerne som laget originalen har vært utrolig dyktige, og vi er takknemlig for å ha fått lov til å gå i deres fotspor, sa Katrine Scharffenberg og Anne Milnes. De fire dyktige håndverkerne har arbeidet på Kunsthistorisk museum og har hele tiden hatt originalen i nærheten mens de har jobbet med rekonstruksjonen. Originalen er studert grundig for at hver lille detalj skal bli rekonstruert.

– Takk for at dere ga oss oppdraget, og at vi fikk lære om dette, sa Scharffenberg og Milnes til Gran Kirkelige Fellesråd.

Fargerikt og flott frontale

Da alterfrontalet ble avduket kom det et gisp fra de mange frammøtte i middelalderkirken. Med det naturlige lyset som sivet inn i kirkerommet, lyste alterfrontalet opp i all sin prakt.

– Det er påfallende at det som i atelieret virket som veldig grelle farger, nå er langt mer dempet, siden det kun finnes naturlig lys i kirken. Den gylne bakgrunnen fanger opp lyset og lar scenene og figurene tre fram veldig tydelig. Det reflekterte lyset skifter også med hver bevegelse man selv gjør. Dette fordi den gylne overflaten ikke er helt flat, fortalte Anne Milnes.

Avsluttet en lang prosess

Etter at St. Petri ble tatt ut av bruk i 1866, havnet alterfrontalene og andre klenodier i Oslo. Arbeidet med å hente hjem det største alterfrontalet startet opp i 1985 og holdt på til 2008. I denne perioden avslo Oldsaksamlingen tilbakelevering fem ganger. Derfor bestemte Gran/Tingelstad menighetsråd å lage en rekonstruksjon.

Arbeidet ble bestilt av Gran kirkelige fellesråd. Innsamlingskomiteen bestående av Marit Tingelstad, Harald Hvattum og Jon Brænden har til sammen skaffet til veie 223.000 kroner som dekker alle utgifter.

– Med rekonstruksjonen av alterfrontalet på plass, tror jeg at denne spesielle kirka vil få enda større oppmerksomhet. Frontalet vil bli et ekstra trekkplaster for besøkende og ikke minst for pilegrimer, sa Marit Tingelstad.

Kirkeverge Jon Skeie fortalte de frammøtte i St. Petri at alterfrontalet viser handlingen i juleevangeliet. Sokneprest Unni Sveistrup og Mariann Johnsen fra menighetsrådet leste utvalgte bibeltekster som passet til de forskjellige bildene.

– For moro skyld pleier jeg å si at dette er Norges første tegneserie, sa Skeie.