Orgelet har vært i bruk siden midten av mai, men søndag 24. september skjer den høytidelige orgelinnvielsen.

Dagen starter med høymesse, der Jevnaker korforening og trompetist Thomas Petersen fra Gran deltar, i tillegg til kirkens faste betjening. Her får en høre orgelet primært som liturgisk instrument, forteller kantor Kari M. Sødal.

Etter høymessen blir det konsert med organist Espen Melbø, og det nye orgelet blir presentert som soloinstrument.

– Der vil vi få høre Espen Melbø spille et variert utvalg av stykker fra det ypperste av orgellitteraturen, sier Sødal.

Melbø er opprinnelig fra Gausdal, og er utdannet fra Norges musikkhøgskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikkhøyskolen i Leipzig. Han har også vært organist i Naunhof ved Leipzig, men arbeider nå som kantor i Larvik, samtidig som han er aktiv med konsertvirksomhet. Melbø er for øvrig tidligere elev av Bjørn Boysen, som har vært konsulent for orgelet i Jevnaker.

Orgelet i Jevnaker kirke er bygget av det danske orgelbyggeriet Frobenius, etter anvisninger fra opphavsmann, den kjente, danske orgelbyggeren Carsten Lund (født i 1940). Orgelet i Jevnaker er hans siste, og nummer 85 i rekken. Orgelbyggerne vil være til stede på innvielsesdagen.

 

Carsten Lund-orgelet, med sine til sammen 1344 orgelpiper, er et mekanisk orgel som helt og holdent er blitt tilpasset kirkerommet til Jevnaker kirke.

Les også: Nå blir det nye toner fra Jevnaker kirke