Hjemme i påsken? Dette skjer på Hadeland

NES KIRKE: Søndag 1. påskedag er det høytidsgudstjenester både i Tingelstad kirke og Nes kirke. I Nes er gudstjenesten ved prest Dagfinn Magnus.

NES KIRKE: Søndag 1. påskedag er det høytidsgudstjenester både i Tingelstad kirke og Nes kirke. I Nes er gudstjenesten ved prest Dagfinn Magnus. Foto:

DEL

Vi har fått ny kalenderløsning, les mer om den her: Ny kalender på hadeland.no og i papirutgaven

Onsdag

GRAN

Duar'n: Kaffe og vaffel, Toril spiller, Lidskjalv, kl. 11.00.

Brandbu Pensjonistforening: Medlemsmøte på Trivselshuset i Brua, kl. 17.00.

Gudstjeneste på Skjervum: Ved diakon Hilde M Lunde og organist Marit Wesenberg For beboere og bygdefolk, på Skjervum helse- og omsorgssenter. Kirkekaffe i forkant. Kl. 12.00.

JEVNAKER

Randsfjord Frimerkeklubb: Møte på Jevnaker frivilligsentral, kl. 18.30. Alle velkommen.

Skjærtorsdag

GRAN

Gudstjeneste på Marka: Ved prest Dagfinn Magnus, diakon Ruth Kari Sørumshagen og organist Ann Toril Lindstad For beboere og bygdefolk i storstua på Marka helse- og omsorgssenter, kl. 11.00.

«Måltid og messe»: Påskemåltidsfeiring i Nes kirkestue, kl. 18.00. Nattverdsgudstjeneste i Nes kirke, prest Dagfinn Magnus, diakon Ruth Kari Sørumshagen, organist Ann Toril Lindstad og kirketjener Kari Røken Alm.

JEVNAKER

Gudstjeneste: Villa Skaar, (tidl. Søster Ninas), kl. 12.00.

Nattverdsgudstjeneste: Med etterfølgende aftensmåltid. Jevnaker kirke, kl. 18.00.

LUNNER

Gudstjeneste med måltidsfellesskap: Ved Stian Elysian og Reidunn F. Trbojevic, Harestua Aktivitetshus/kapell, kl. 19.00.

Langfredag

GRAN

Korsvandring og gudstjeneste: Korsvandring kl. 16.00 fra kirketuftene på Grinaker til Tingelstad kirke. Pasjonsgudstjeneste kl. 17.00, prest Dagfinn Magnus og organist Ann Toril Lindstad.

JEVNAKER

Gudstjeneste: Jevnaker kirke, kl. 11.00.

LUNNER

Langfredag i musikk, tekst og bilder: En meditativ time med musikk av Oscar Mendoza og Marlene Helander. Sang av Ida Benoni. Lunner kirke, kl. 19.00.

Søndag, 1. påskedag

GRAN

Ottesang i Moen kirke m/frokost: Prest Karin H Bøe og organist Iver Olav Erstad, kl. 08.30, frokost i kirkestuen etterpå.

Høytidsgudstjeneste i Tingelstad kirke: Prest Daniel Håkegård og organist Iver Olav Erstad, kl. 11.00.

Høytidsgudstjeneste i Nes kirke: Ved prest Dagfinn Magnus, organist Marit Wesenberg, Elise P. Watten bratsj, kl. 12.00.

Møte på Livets Senter: Tryggheim Gran, kl. 12.00.

JEVNAKER

Påskefrokost: Frelsesarmeen Jevnaker, kl. 10.00.

Høytidsgudstjeneste m/dåp: Jevnaker kirke, kl. 11.00.

Fredagsmøte Betel Jevnaker: Tale av Erik Johannessen, kl. 19.00.

LUNNER

Påskefrokost: Frokostfellesskap før gudstjenesten i Lunner kirke. Kirkestua ved Lunner kirke, kl. 10.00.

Mandag - 2. påskedag

GRAN

Gudstjeneste i Gymyr kirke: Ved prest Daniel Håkegård, organist Ann Toril Lindstad. Sang ved Arne Haugestøl. Kl. 11.00.

Gudstjeneste i Ål kirke: Ved prest Karin H Bøe, organist Iver Olav Erstad og sang ved Eli Tove Myrdal, kl. 11.00.

Gudstjeneste i Sørum kirke: Ved prest Dagfinn Magnus, organist Marit Wesenberg og Terje Haugen og Sverre Haugen på trompet, kl. 17.00.

Møte på Salem Jaren: John Lehre taler, kl. 17.00.

Kondistreninga Gran: Hadeland vgs, hovedinngang nede, kl. 18.00.

JEVNAKER

Gudstjeneste: Jors, kl. 11.00.

LUNNER

Møte på Filadelfia Grua: Valentin Johansen taler, kl. 18.00.

Tirsdag

GRAN

Duar'n – Brua klær: Viser vårens mote, Trivselshuset i Brua, kl. 11.00.

Jaren pensjonistforening: Møte på Jaren grendehus «Marienlyst», kl. 12.00. Tove Bye fra Pensjonistforbundet kommer.

Dugnad: Vårrydding. Ål kirkegård, kl. 17.00.

Brandbu Bygdekor: Sangøvelse i Storsalen på Marka, kl. 19.00.

LUNNER

Cafe Bergo: Hørsel v/HLF Hadeland. Bergosenteret, Roa, kl. 11.00.

Pågående

GRAN

Ståle Blæsterdalen: Utstilling på Glasslåven Kunstsenter på Granavollen. Lørdag-søndag 11–16.

JEVNAKER

Historisk vandring på Hadeland Glassverk: Med Elin Hammer, 15.–18. april, kl. 11 og 14.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags