Det er mange som tror det er for sent å begynne å spille et instrument når barna er i slutten av barneskolen eller på ungdomsskolen. Gran jente- og guttekorps lager nå et nytt tilbud til denne gruppen da vi opplever at de som ønsker å starte i denne alderen raskt kommer igang med spillingen sin og får glede av sin nye hobby. Tilbudet er både for de som har spilt litt tidligere og for de som aldri har spilt noe instrument. 

Korpset arrangerer et informasjonsmøte mandag 27. november på Gran ungdomsskole og tilbudet starter opp i januar 2018. Deltakerne vil få note og instrumentopplæring i en mindre gruppe slik at man raskt kommer i gang med spillingen og innen kort tid kan bli med i hovedkorpset sammen med 35 andre musikanter i samme alder.