En uventet pengegave fra to sparebankstiftelser sørger for at Hadeland kulturskole får muligheten til å gi et enda bedre tilbud til sine 400 elever.

På eget initiativ har Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal bestemt seg for å støtte Hadeland kulturskole.

Onsdag var representanter fra giverne på Granvang for å overrekke en sjekk på hele 900.000 kroner til rektor Kim Stian Gjerdingen Bakke. Han var svært godt fornøyd med gaven.

– Dette gir oss muligheten til å gjøre en del ting vi ellers ikke ville fått gjort. Det er penger som kommer i tillegg til de vanlige bevilgningene, og gjør oss i stand til å gjøre noe ekstra, sier en glad Gjerdingen Bakke.

De to stiftelsene har hatt et godt samarbeid med rektor i forkant av overrekkelsen, og rektor har i samråd med resten av staben laget en detaljert plan for hvordan pengene skal brukes. De forplikter seg også til å rapportere tilbake om hvordan de bruker pengene.

Får mest første året

– Vi har blitt enige om at kulturskolen får 400.000 kroner det første året, og deretter 250.000 kroner i 2015 og 2016. Vi er glade for å kunne gi en slik gave til en svært godt drevet kulturskole, som gir et godt tilbud til 400 elever, sier Ivar Fjærtoft, daglig leder i Sparebankstiftelsen Gran.

Med på overrekkelsen var også daglig leder Magnus Magnussen i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og de to lokalbanksjefene Terje Haugen (Gran) og Bjørg Skogli (Lunner).

Pengene vil fordeles på fem ulike områder: Elevrettede prosjekter, lærerrettede prosjekter, investeringer, informasjon og rekruttering og satsing på talentene.

– Det er på en måte elevrettet alt sammen, for alt vi har tenkt å bruke penger på vil komme elevene til gode. Den største potten vil gå til investeringer i instrumenter og annet utstyr. Det er kostbare ting, som det er vanskelig å finne penger til over det vanlige budsjettet, sier Gjerdingen Bakke.

Han trekker fram en trykkpresse til kunstundervisningen, som koster 50.0000, som et eksempel. Den står ifølge rektoren høyt på ønskelista.

Mange ulike tiltak

Når det gjelder andre elevrettede tiltak, handler det blant annet om seminarer med inviterte eksterne lærere, artister eller kunstnere, bestillingsverk, elevbesøk på kulturinstitusjoner, som operaen, teatre eller konsertlokaler, internasjonal utveksling og fordypningstilbud til talentfulle elever.

– Vi ser også for oss at vi kan bruke en del penger på kursing av lærere i konkrete temaer, teknikker og metoder, studieturer og internasjonal utveksling. Dette er vil jo også bidra til et bedre tilbud for elevene på sikt, sier Gjerdingen Bakke.

Så godt det lar seg gjøre vil kulturskolen bruke pengene likt mellom de to kommunene. I Lunner er det dessuten behov for investeringer lokalt.

– Men det forutsetter at kommunen finner lokaliteter der utstyret kan lagres og brukes, sier rektoren.