Innbyggerne inviteres til å foreslå kulturminner

FREDET: Seminaret holdes på Lunner barneskole. Eiendommen Solheim, som ble fredet i 2018, er en del av skolen. Her er hovedhuset.

FREDET: Seminaret holdes på Lunner barneskole. Eiendommen Solheim, som ble fredet i 2018, er en del av skolen. Her er hovedhuset. Foto:

Den 13. februar arrangerer Lunner kommune et seminar i forbindelse med at kommunen skal utarbeide en kulturminneplan.

DEL

Seminaret finner sted på Lunner barneskole, og kommunen inviterer innbyggerne til å delta i prosessen.

– Vi har fått 100.000 kroner fra Riksantikvaren. I tillegg har kommunen satt av midler for å lage en egen kulturminneplan for Lunner. Dette er et omfattende arbeid, men vi starter med å fremme tjue prioriterte kulturminner. Det er mange å velge mellom, men dette er i alle fall en god start, sier Eivinn Fjellhammer, planfaglig rådgiver i Lunner kommune.

LES OGSÅ:

Involverer innbyggerne

Under seminaret vil kulturvernkonsulent Magnhild Apeland og konservator Torill Nygaard fra Oppland fylkeskommune orientere om hvorfor det er viktig å ha en kulturminneplan.

Det vil også være representanter til stede som vil orientere om kulturminneplaner og kulturminner i Gran og Jevnaker.

Eivinn Fjellhammer vil fortelle om Lunners plan, og inviterer møtedeltakerne til plenumsdiskusjon.

– Det er viktig at Lunner får en kulturminneplan. Vi har valgt ut ei liste med tjue kulturminner. Nå ønsker vi en tilbakemelding på våre prioriteringer, og forslag på andre kulturminner som bør være med.

Du kan lese mer om seminaret på kommunens hjemmesider, hvor du også kan melde deg på seminaret.

FAKTA

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, jernvinner, rydningsrøyser eller boplasser.

Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier. De er unike og uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser og er miljø- og samfunnsressurser som kan gi grunnlag for lokal utvikling og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

Kilde: Wikipedia

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags