Gran jente- og guttekorps inviterer til informasjonsmøte og muligheten til å prøve ulike instrumenter mandag 18. juni på Gran ungdomsskole. Du kan prøve alle instrumentene som finnes i et korps: klarinett, fløyte, kornett, tuba, trombone, baryton, saksofon, valthorn og slagverk.

Det å spille i korps betyr at du lærer noter og det å spille et instrument. I tillegg er det sosialt på tvers av kjønn og alder og ikke minst er det veldig morsomt! For mange blir det en livslang hobby.

Tilbudet gjelder de som skal begynne i 3. klasse og eldre. For de som skal begynne i 3. og 4. klasse er det oppstart i aspirantkorpset fra høsten av. For eldre barn / ungdom tilpasser vi opplegget for hver enkelt musikant slik at de får spille med jevnaldrende. 

Gran jente- og guttekorps er et aktivt korps som øver på Gran.