I 40 år har Kari Aftret drevet med musikkterapi. Nå tar et solid lag arven videre

Det er 40 år siden musikkterapiutdanningen ble etablert i Norge. Kari Aftret har vært med nesten fra begynnelsen. Nå blir det pensjonisttilværelse for den engasjerte terapeuten som er glad for at arbeidet hun har vært del av i Gran videreføres. – Musikk er et språk alle kan, sier hun.