Operafest søker om penger fra kommunene: – Lokal støtte er en forutsetning

Operafest Røykenvik søker om penger fra mange hold, men mange setter som forutsetning av vertskommunen og regionen også bidrar. Nå er søknaden om kommunal støtte sendt.