En lang innsamling har kommet så langt at kontrakt med orgelbyggere er undertegnet.

Kantor Monsen Sødal kan nå fastslå: Jevnaker kirke får nytt orgel.

En tilstandsrapport fra 2010 konkluderte med at Snertingdal-orgelet fra 1962 er teknisk slitt og mangler det meste av klanglige kvaliteter, som kreves av et musikkinstrument.

Restaurering ble vurdert, men det ville også ha kostet millionbeløp, og investering i nytt orgel ble anbefalt.

En orgelkomite ble nedsatt samme år, og i går kom dagen som medlemmene hadde ventet så lenge på: Kontrakten for bygging av nytt orgel kunne undertegnes.

Små og store gaver

Komiteens leder, Anne-Lise Hagen, medgir at det ikke har vært enkelt å gå rundt og spørre om penger. Men konserter har gitt fine bidrag, og minnegaver fra begravelser har også vært med og finansiert orgelet.

– Mange har bidratt med små og store gaver, sier Monsen Sødal og berømmer virkelig Jevnaker kommune.

– Hadde ikke kommunen vært «på banen» så tidlig, ville vi aldri ha vært der vi er i dag, sier hun.

Ett år «etter skjema»

Kommunen bidrar med 4,6 millioner kroner over fire år.

Sparebankstiftelsen har gitt 750.000 kroner, mens om lag 300.000 kroner er samlet inn for øvrig lokalt.

Orgelprosjektet har en økonomisk ramme på sju millioner kroner.

Komiteen er litt «etter skjema». Målet var at kantoren skulle kunne spille på nytt orgel i 2016.

Rundt to år går fra kontrakten er skrevet til orgelet er ferdig installert og tilpasset Jevnaker kirke, og dermed blir det 2017 før nye toner kan høres.

Ni orgelbyggere meldte interesse for å levere anbud på prosjektet, og tre av dem ble invitert til å være med videre i en konkurranse med forhandlinger. Danske Carsten Lund/Frobenius ble valgt.