Stort restaureringsbehov ved kirkested på Grinaker – vil bli gjort arkeologiske utgravninger

6. september ble det avholdt befaring av kirkegårdsmuren på Grinaker kirkested. Den viser store restaureringsbehov.