Seks spente lokale talenter møtte på Klækken Hotell onsdag kveld. Det var sparebankstiftelsene i Gran, Lunner/Jevnaker/Nittedal og Ringerike som hadde invitert til samling. De seks gikk på ingen måte skuffet hjem. De kunne nemlig ta med seg stipender verdt 50.000 og 100.000 kroner hver seg.

Det ble delt ut stipender innenfor tre kategorier; idrett, kultur og kompetanse. Her er oversikt over hvem som fikk penger:

Idrett:

- Tuva Karine Åkvåg 16 år fra Hakadal Dans og akrobatikk 50.000,-

- Solveig Sæthre 15 år fra Gran Turning / gymnastikkhjul 50.000,-

- Eirik Sverdrup Augdal 20 år fra Ringerike Langrenn             100.000,-

Kultur:

Thorleif Bratvold 17 fra Jevnaker Gitar 50.000,-

Monica Sik Holm 27 fra Hole Sang, skuespill, komposisjon 100.000,-

Kompetanse (forskning/utdanning):

Johannes Orvin Hansen 22 år fra Ringerike Medisin 100.000,-

 

Talentstipendet er markedsført gjennom lokalpressen, på nett og via sosiale medier.

Samtlige stipendmottagere fikk presentere seg og sin aktivitet på Klækken.

Betingelsen for å motta stipend er at kandidatene er hjemmehørende i Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Gran eller Nittedal.

 

Bildeserie

Bildeserie fra stipendutdelingen

Vanskelig valg

Ved søknadsfristens utløp var det kommet hele 57 søknader. Det er første gangen stiftelsene deler ut et slikt stipend.

Juryen har bestått av de tre daglig lederne i stiftelsene; Ivar Fjærtoft, Magnus Magnussen og Runar Krokvik – i tillegg til banksjef informasjon og samfunn Kristin Ruud.

- Formålet med Talentstipendet er å motivere og inspirere til videre satsing. Distriktet vårt er avhengige av unge, ivrige som kan og vil og vi er svært godt fornøyd med den store søkerinteressen. Dersom stipendet kan bidra til utvikling for hver enkelt -  og i neste omgang være til gavn for distriktet vi er en dal av - er hovedhensikten oppnådd, sier Kristin Ruud.

I tillegg til stipendet fikk vinnerne også bilder av seg selv, tatt av fotograf BT Stokke i Gran. Disse kan du se her:

Bildeserie

Bilder av stipendvinnerne