GRUA: Lunner Revy- og Teatergruppe er stadig i utvikling på teaterfronten. Gruppas siste store teaterprosjekt var det lokalhistoriske musikkspillet «Bronsebukkene», bygget over Norges største bronsealderfunn som ble gjort på Grindvoll i 1925. Prosjektet ble en suksess, og vant også pris for beste amatørskuespill for år 2000. «Bronsebukkene» er planlagt satt opp igjen i juni 2003. Før den tid har imidlertid en prosjektgruppe av LURT andre spennende prosjekter på gang.

TRYMSKVIDA
Uteforestillingen av Bronsebukkene på Midtre Olimb ga mersmak for LURT til å prøve nye arenaer for teater. Nysetergruvene har tidligere vist seg å kunne by på spennende omgivelser for ulike sanseinntrykk De ansvarlige for prosjektet, Øivind Brenli, Erik Kühle Hansen, Marit Sverresson, Mette Bråthen og Anne Brodtkorb, mener gruvene er utrolig spennende også som teaterarena. De tenker seg å samle omlag 70-80 mennesker foran nedre gruveinngang, der Ulf Ergo vil fortelle om bakgrunnen for den norrøne mytologien.

- Dette er ikke mindre interessant nettopp nå når Thor Heyerdahl mener å ha funnet ut at Odin var en virkelig person som kom fra Sentral-Europa, sier de.

To grupper på til sammen 50 personer blir igjen ute der de kan se og oppleve vikingleiren Raukr. Det blir muligheter for servering i vikingtelt, og det blir arrangert forskjellige aktiviteter for barn og voksne.

- 25 personer blir ført inn i nedre gruvesjakt med førere og hjelmer. Inne i sjakten vil de møte forskjellige sanseinntrykk før de kommer inn i sjakten som har et vannspeil. Her får publikum stå på krakker mens de får høre flere historier fra Den Norrøne Mytologi, forteller prosjektgruppa.
Deretter blir publikum ført opp trappen til øvre sjakt til et rundt «rom» som skal forestille «Gildehallen», der Trymskvida blir spilt som improvisasjonsteater.

- Vi tenker oss at hele opplegget skal vare omlag 30-45 minutter. Mens spillet foregår i øvre sjakt, kommer neste gruppe inn i nedre sjakt. Hele forestillingen regner vi med vil vare rundt to timer, opplyser initiativtakerne.

SAMARBEIDSPARTNERE
Lunner Revy- og Teatergruppe står som hovedansvarlige for prosjektet.
- Vi jobber med å få med oss samarbeidspartnere som Raukr ved Lars Jacob Hvinden, og Gran videregående skole, ved linjen tegning- form- og farge. Vi håper Raukr vil være ansvarlige for en vikingutstilling og forskjellige aktiviteter ute, mens tegning- form- og farge-elevene har tatt på seg oppgaven med å lage dekorasjoner og effekter som skal brukes inne i gruvene, forteller prosjektgruppa.

- Vi skal også bruke lyd- og ikke minst lyskulisser ved lysmann Øivind Brenli. I tillegg til dette regner vi med å få med oss en profesjonell regissør som spesielt kan jobbe med improvisasjon. Vi har i denne forbindelse vært i kontakt med en som er knyttet til Midtfylket Teaterverksted, og som satte opp Trymskvida på Hønefoss, legger de til.

TO HELGER I SEPTEMBER
Prosjektgruppa regner med å bruke de to første helgene i september til spillet.
- I tillegg tenker vi oss en skoleforestilling midt i uka, hvor vi spesielt inviterer 6. klassinger fra barneskolene i Lunner kommune, da vikingtiden er lagt til dette klassetrinnet, sier de.

Prosjektgruppas budsjett for spillet dekker bare den «teatermessige» delen av opplegget. Det er et minimumsbudsjett som munner ut i et underskudd på omlag 70.000 kroner. Dette beløpet vil bli søkt dekket ved eksterne midler.

- Vi håper på praktisk og økonomisk hjelp fra kommunen. Ikke minst gjelder dette i forhold til sikkerheten i gruvene, som vi er avhengige av at kommer i orden, avslutter de.