Leder Nanna Jacobsen kunne ønske ni medlemmer velkommen til Berit Woxen. Før vi begynte selve årsmøtet leste hun «Steng ikke blomsterveien» av Dagfinn Grønoset.

Fra årsberetningen kan nevnes at vi bidrar til:

Juletrefesten på Fjordvang sammen med Vestre Gran Kvinne- og familielag

Har hjelpere på Formiddagstreffet på Rojankrysset og på Steinhuset.

Har med en representant i Gran frivilligsentral og i styret for A/L Fjordvang.

Strikker babysokker til nyfødte i bygda.

Det har vært medlemsmøter og representasjon fra laget på årsmøtet i OBK.

I stedet for å delta på årets «Krafttak mot kreft», støttet vi Kreftforeningen med kr.5000.-

Gitt gave til skolebiblioteket ved Grymyr skole, kr.2000.-

Gitt gave til Kirkens SOS, kr.1000.-

Regnskapet ble gjort opp med underskudd.

Da vi ikke får med nye medlemmer, ble det diskutert om vi skal starte prosessen med å legge ned laget. Det må varsles tre måneder før neste årsmøte, og ha et ekstraordinært årsmøte på nyåret 2020.

Styret fortsetter som før: Leder Nanna Jacobsen, sekretær Martha Ballangrud Bø, kasserer Anne Marie Hansen, styremedlemmer Ruth Johnsrud, Petra Melbostad og Berit Woxen.

Laget kan se tilbake på et år med noe mindre aktivitet enn foregående år, men vi tar på oss noen oppgaver, holder møter, og ikke minst, har hyggelig og sosialt samvær.

Etter deilig servering og loddsalg, takket leder Nanna Jacobsen for greit gjennomført årsmøte.

Vestre Gran, 23.11.20178. Martha Ballangrud Bø.