HARESTUA: «Krigens kulturminner» er årets tema for Riksantikvaren i anledning 70 år siden frigjøringen. Og Rudsetra er et av krigens kulturminner som Riksantikvaren har bedt Oppland fylkeskommune om å vurdere fredning av.


Det har vokst frem et stort engasjement på Harestua og Hadeland om bevaring av Rudsetra, og Hadeland Folkemuseum har gått inn som leietaker av stedet. Rudsetra ligger i Harestulia sydøst for Harestua gamle stasjon og ble et viktig skjulested for motstandsbevegelsen i Harestulia under 2. verdenskrig.


På informasjonsmøtet kommer representanter fra både Riksantikvaren, Oppland fylkeskommune, Lunner almenning og Hadeland Folkemuseum for å fortelle hvorfor de ønsker å bevare Rudsetra.