Rebels Music har fått 20.000 kroner i støtte til vårens aktiviteter i Musikk-kjeller'n. I tillegg til flere arrangementer med åpen scene og allsangaften, har rebellene konserter med Sons of Taiga, Knut Anders Sørum og Codys Camp denne etterjulsvinteren og våren.

Ifølge søknaden er de samlede honorarkostnadene på 135.000 kroner og utgiftene til husleie og strøm 58.000 kroner.

Køntrishow i kultursalen

Lyden av Hadeland har fått 7500 kroner i støtte til sitt første arrangement; et country and western-show i Hadeland kultursal i september. Her skal blant annet Ann Beate Solstad Eide, Ida Merethe Dæhlen, Gisle Sløtte, musikklinjeelever fra Hadeland videregående, Damekoret HIKK, HadeLineDancers og et semiprofesjonelt gjesteband delta.

Arrangøren håper å gå med overskudd, noe som skal bidra til videreutvikling av både lokale artister og selve organisasjonen. Intensjonen er at Lyden av Hadeland skal arrangeres i september hvert år, for å stimulere det lokale sang- og musikkmiljøet for amatører og semiprofesjonelle.

Kulturkontoret synes dette initiativet er positivt, men oppfordrer til bruk av lokale musikere i bandet.

«Det forutsettes dessuten at den delen av et eventuelt overskudd som skal gis som støtte til videreutvikling av enkelte artister eller grupper, gis til lokale amatører og/eller frivillige lag og foreninger i Gran og Lunner kommuner.», skriver kulturkontoret.

Styrker undervisning

Den siste aktøren som har mottatt penger, er Hadeland strykeorkester. Det har fått 18.000 kroner fra Hadeland kulturskole, for å styrke undervisningstilbudet til sine ungdomsutøvere som har behov for ekstra satsing.

– Tusen hjertelig takk, på vegne av hele orkesteret! skriver styreleder Katrine Scharffenberg.