6.650 bilder fra skolehistorien utgjør Jenny Alnæs sitt kunstverk på Brandbu Barneskole.