Ta sikkerheten på alvor i boligselskaper: Bli med på kurs 30. august!

Er du med i styret i et borettslag, sameie eller velforening? Bli med på gratis kurs i Lunner rådhus tirsdag 30. august.

Er du usikker på hvilket ansvar styret i boligselskapet har når det gjelder helse, miljø, sikkerhet, brannforebygging og egenberedskap?

Da bør du bli med på kurs tirsdag 30. august. Agenda i kurset er:

  • brannforebygging og HMS-arbeid i borettslag, sameier og velforeninger
  • egenberedskap

Kurset holdes i kommunestyresalen i Lunner rådhus og er gratis. Arrangører er beredskapskoordinatorer i Lunner og Gran kommuner sammen med Lunner-Gran brann og redning.

Lovpålagt HMS-arbeid

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Styrene skal bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet.

I flere sameier, velforeninger og borettslag bor det blant annet mennesker som kan ha utfordringer med bevegelsesevne og reaksjonsevne. Da er det ekstra viktig å forebygge og sikre at alle hører røykvarslerne ved en brann.

I kurset vil vi også snakke noe om hjelpemidler, i tillegg til lovpålagte krav om hva styrene har ansvaret for.

Håper å unngå dødsbranner

Målet med kurskvelden er å øke kunnskapen om HMS, forebygging og egenberedskap.

– Vi håper å unngå dødsbranner, skadde og tap av verdier i brann. I tillegg ønsker vi at både unge og gamle har et trygt hjem i Lunner og Gran, sier arrangørene Jenny Hemstad (beredskapskoordinator i Lunner), Lisa Tolpinrud (beredskapskoordinator i Gran) og Bjørg Lomsdalen Næss (prosjektleder for «Trygt hjem for alle» i Lunner-Gran brann og redning).