Velkommen til konsert i Tingelstad kirke onsdag 20. april – med Bechstein-flygelet og unge musikere! Elever med piano som hovedinstrument på musikklinjen på Hadeland videregående skole vil spille et variert program med både klassiske verker, filmmusikk og annet. Blant musikklinjens avgangselever, er også en som har kirkeorgel som hovedinstrument.

Konserten er gratis. Vi håper mange benytter muligheten til å få høre Hadelands unge musikanter, før de snart drar videre ut til nye studier!

Denne konserten er også en av flere markeringer av at orgelet i Tingelstad kirke er nyrestaurert. Konserten blir støttet av Norsk Kulturråd, Gran kommune og Gran Kirkelige Fellesråd.