Gå til sidens hovedinnhold

Kvinners helse skal prioriteres

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvilket kjønn du har skal ikke bestemme hvilke muligheter du har. Det skal heller ikke avgjøre hvor gode helsetjenester du får. Kvinner er 67 % mer sykemeldte enn menn. Det legemeldte fraværet er for kvinner mellom 25–34 år dobbelt så høyt som for menn. Blant de største årsakene er muskel- og skjelettlidelser og psykiske helseproblemer.

I dag er det for lite kunnskap og forskning på kvinnehelse. Menns kropp, symptomer og sykdomsforløp har ofte vært normen for den medisinske forskningen, blant annet på grunn at status. Dette må endres slik at alle får likeverdige helsetjenester slik Høyre vil. I regjering har Høyre allerede gjort mye for å løfte kvinnehelse. Det forskes mer, det er innført pakkeforløp blant annet for brystkreft, og det gjennomføres nå en stor utredning om kvinnehelse og helse i kjønnsperspektiv, som også tar for seg vold i nære relasjoner og psykisk helse. Men langt viktigere er hva Høyre vil gjøre.

For det første må vi sørge for at kvinner får bedre oppfølging når de møter helsetjenesten. I dag opplever altfor mange kvinner med diffuse symptomer å ikke bli trodd. Mange bruker årevis på utredninger – uten å få verken diagnose eller god behandling. Kvinner skal ikke bli kasteballer i et stort system. Derfor ønsker vi flere standardiserte behandlingsforløp – pakkeforløp – blant annet for endometriose og muskel- og skjelettlidelser.

For det andre må vi forske mer. Uten god kunnskap får vi ikke bedre behandling. Derfor må vi fortsette å styrke forskningen på kvinnehelse. Høyre har tatt kvinnehelse på alvor. For første gang på 20 år får vi en helhetlig utredning. Dette vil vi fortsette å ta på alvor de neste fire årene og vi vil

 1. Styrke forskningen på kvinnehelse
 2. Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet (Her står endometriose høyt oppe på dagsorden)
 3. Sikre kreftomsorgstilbudet i kommunene og gjennomføre «pakkeforløp hjem»
 4. Utdanne flere klinisk avanserte sykepleiere med spesialistgodkjenning for å styrke helsetilbudet til pasienter med kroniske og sammensatte lidelser
 5. Ta de pårørendes egen helse på alvor for å unngå at folk blir syke av pårørenderollen
 6. Sørge for at kommunene har en pårørendestrategi
 7. Øke kunnskapen hos helsepersonell om seksuell helse og kjønnssykdommer
 8. Åpne for at helsesykepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere alle typer prevensjon også til kvinner under 16 år
 9. For å sikre kvinner god helse, der jordmødre bidrar gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking
 10. Sikre kvinner bedre oppfølging etter spontanabort
 11. Sikre et trygt og kompetent fødetilbud i hele landet -sikre at fødende med over 90 minutter reisevei følges av jordmor, slik de har krav på
 12. Styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar
 13. Videreutvikle barselomsorgen og følgetjenesten
 14. Styrke forskning på fødselsdepresjon
 15. Sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid for å forebygge og behandle fødselsdepresjon

Vi skal gjøre alt vi kan for at kvinners helse blir prioritert. Det er på høy tid at det er kvinners tur.

Kommentarer til denne saken