Det er ti skoler i Gran, når vi holder oss til grunnskolen. Det betyr at Gran kommune får fem millioner som ekstratilskudd til skolene i regjeringens forslag til statsbudsjett.

I Gran kommunes budsjett for 2020 ble det foretatt kraftige nedskjæringer i skolen. Bygdelista stemte mot disse nedskjæringene. Ved budsjettjusteringene midt i året ble skolebudsjettet kuttet ytterligere ned. Bygdelista stemte imot.

I rådmannens budsjettforslag for 2022 er oppvekstsektoren – skole og barnehage – kuttet med ytterligere fire millioner.

Barneskolen i Gran har brukt å ha strålende resultater på de årlige elevundersøkelsene, et tegn på at vi har hatt et svært godt læringsmiljø. I seinere år har resultatene på elevundersøkelsene blitt dramatisk mye dårligere. Vi kan ikke lenger skryte av at vi har ett av landets beste læringsmiljøer.

De fem ekstra millionene, som kommer som et tillegg i kommunens frie midler, må i sin helhet gå til å nulle ut rådmannens forslag om ytterligere nedskjæring, samt til å bøte på noe av skaden fra tidligere år. La skolen beholde skolepengene!